Ikea överordnade organisationer

LEDARSKAPET PÅ IKEA KUNGENS KURVA – DiVA portal

Microsoft Word – C-uppsatsIKEA.doc

av J Franzén · 2007 — I vår teoretiska del har vi använt litteratur som behandlar organisationer, personlighetsdrag, motivation samt manliga och kvinnliga stereotyper …

IKEA:s företagskultur ur ett internationellt perspektiv – GUPEA

Del I Inledning

av L Feldt · 2004 — Alvesson (2001: 7ff) menar vidare att den kulturella dimensionen är central för alla aspekter av organisationer då den är grunden till hur företag fungerar; …

Implementering av IKEA: s organisationskultur över gränserna.

14 sep. 2013 — 2006. Metod: I denna uppsats har en kvalitativ metod använts för att beskriva hur IKEA. har implementerat sin organisationskultur i andra länder …

Implementering av IKEA: s organisationskultur över gränserna.

Herzberg Analys av IKEA – IKEA Organisationsanalys …

I följande organisationsanalys kommer möbeljätten IKEA behandlas utifrån Herzbergs tvåfaktormodell och analyseras med hjälp av aspekter från relevanta …

Internkommunikation på IKEA – DiVA portal

av F Johansson · 2007 — organisationer som tillhör några av IKEA: s alla målgrupper. … även passeras via en chef, inte för att de är överordnade utan för att de kan förutsättas …

IKEA – DiVA portal

Absolut sista versionen 21 januari

av M Åström · 2005 — Ingvar Kamprad grundade sin organisationen 1943 och efter tjugo framgångsrika år i. Skandinavien byggdes det första IKEA-varuhuset utanför Skandinavien.

Organisationskultur och Ledarskap

av J Petersson · 2011 — Organisationskultur och Ledarskap. En kvalitativ studie om IKEA i Älmhult. C-uppsats HT10 – MKVK01 – Strategisk kommunikation.

IKEA-kulturen i Frankrike – Lunds universitet

av C Fredriksson · 2004 — kulturskillnader påverkar IKEA:s organisationskultur i egenskap … I länder med stor maktdistans uppfattar överordnade och underordnade …

(PDF) ” Det finns inget mer svenskt än Ikea ” – ResearchGate

11 nov. 2016 — organisationen och dess medarbetare har gett upphov till … blir till en oskriven norm och överordnad kategori, ungefär som Ingvar Kamprad.

Keywords: ikea överordnade organisationer